Akty prawne

USTAWA z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20030960873
 

USTAWA z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19890200104
 

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Rządu do spraw społeczeństwa obywatelskiego
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20160000037
 

USTAWA z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20090310206