Pełnomocnik Wojewody Łódzkiego ds. Społeczeństwa Obywatelskiego

Pełnomocnik Wojewody do spraw społeczeństwa obywatelskiego

Ilona Balcerczyk

Doktor nauk prawnych. Stały członek międzynarodowego projektu naukowego Copernicus Graduate School. Członek redakcji czasopisma Interdyscyplinarne Studia Społeczne. Na WPiA UŁ obroniła interdyscyplinarną rozprawę doktorską poświęconą podmiotowemu modelowi społeczeństwa obywatelskiego. Publikuje m.in. w Cambridge Scholars Publishing House, Roczniku Filozoficzno-Społecznym “Civitas Hominibus”, Roczniku Politologicznym “Homo Politicus”. Obszary zainteresowań: społeczeństwo obywatelskie, doktrynalne motywacje aktywności obywateli, podmiotowość. Autorka monografii poświęconej łódzkiemu społeczeństwu obywatelskiemu. Zastępca dyrektora Wydziału Funduszy Europejskich i Certyfikacji w Łódzkim Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi.

Kompetencje w zakresie społeczeństwa obywatelskiego:

  • współdziałanie z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Społeczeństwa Obywatelskiego, m.in. w zakresie przygotowania i realizacji narodowego programu rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz monitorowania jego wdrażania,
  • podejmowanie działań służących promowaniu idei społeczeństwa obywatelskiego na terenie województwa łódzkiego,
  • współpraca z organizacjami pozarządowymi, wspólnotami lokalnymi i samorządowymi działającymi na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego