Aktualności

Relacja ze spotkania informacyjnego poświęconemu konkursowi FIO edycja 2020.
25 listopada 2019

Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi w ramach współpracy z Narodowego Instytutu Wolności (NIW) zorganizował spotkanie informacyjne poświęcone konkursowi FIO edycja 2020.

Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO ma na celu wsparcie rowzoju instytucjonalnego otranizacji spłeczeństwa oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.

Zaproszenie do konkursu kierowane jest między innymi do: organizacji pozarządowych, instytucji prowadzących działalność pożytku publicznego, stowarzyszeń, klubów sportowych oraz jednostek samorządu terytorialnego;

Składane oferty mają realizować cel główny programu FIO, jakim jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne. Realizacja programu FIO ma umożliwić obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz innych, swoich wspólnot oraz w tworzenie, realizację i monitoring polityk publicznych.

Więcej informacji: https://www.niw.gov.pl/rusza-konkurs-fio-edycja-2020/

Pliki do pobrania: