Aktualności

Konkurs uzupełniający "Partnerstwo dla Wolontariatu"
24 czerwca 2019

Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego zaprasza do udziału w KONKURSIE UZUPEŁNIAJĄCYM PARTNERSTWO DLA WOLONTARIATU w ramach Korpusu Solidarności – Programu Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018 – 2030.

Poszukujemy Partnerów, którzy przystąpią do Programu i wraz z zespołem Korpusu Solidarności zrealizują działania prowadzące do rozwoju wolontariatu długoterminowego w Polsce. Partnerzy będą wspierać realizację Programu i otrzymają dotację na realizację zapisanych w nim działań.

Celem Konkursu jest wybór 4 Partnerów (po jednym z województw: lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i podkarpackiego), którzy wspólnie z NIW-CRS realizować będą działania przewidziane w Programie. Do udziału zapraszamy organizacje, które posiadają w wybranym z ww. województw zarejestrowaną siedzibę oraz biuro, a także organizacje z województw bezpośrednio sąsiadujących z wyżej wymienionymi.

Konkurs kierujemy do organizacji pozarządowych zorientowanych w organizowaniu wolontariatu. W złożonych ofertach oceniać będziemy przede wszystkim: doświadczenie Wnioskodawców, możliwości i potencjał do realizacji zadań określonych w Programie oraz propozycje ich przygotowania i organizacji. W ramach składanego wniosku możliwe jest tworzenie grup partnerskich. Przewidywany czas realizacji działań przez Partnerów planowany jest od 1 sierpnia 2019 do 31 grudnia 2020 roku.

Nabór wniosków trwa od 19.06.2019 do 10.07.2019 do godz. 16:00. Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem Systemu Obsługi Dotacji, w formie elektronicznej pod adresem: https://generator.niw.gov.pl

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Narodowego Instytutu Wolności. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami Konkursu oraz Regulaminem.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu:

telefonicznego: Infolinia pod numerem +48 885 221 530 działa od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 – 15:00.